maanantai 7. maaliskuuta 2016

Työkaluja säästämiseen - osa 1: aseta tavoitteesi säästämiseen

Edellisessä blogitekstissäni Kuka voi säästää? käsittelin suomalaisten säästämistottumuksia ja muutenkin säästämistä yleisellä tasolla. Tekstissä halusin tuoda esille, että säästäminen on lähtökohtaisesti meille kaikille mahdollista ainakin jossakin elämänvaiheessa.  Koska aihe on tärkeä ja koskettaa meistä jokaista, haluan tästä johtuen haluan kirjoittaa ensimmäisen blogijuttusarjani aiheesta "Työkaluja säästämiseen". Jotta pitkäjänteisessä ja kurinalaisessa säästämisessä voi onnistua, täytyy säästäjän olla suunnitelmallinen ja motivoitunut. Toivon, että juttusarjan avulla saat poimittua mukaasi joitakin hyviä työkaluja säästämisessä onnistumiseen.

Työkalu 1: Aseta tavoitteesi säästämiseen

Tavoitteen asettaminen on mielestäni koko säästämisprosessin tärkein vaihe. Ilman selkeästi määriteltyä tavoitetta sinun on vaikea toimia kurinalaisesti ja johdonmukaisesti matkan varrella. Alussa onkin kysyttävä itseltä kysymys: "miksi minä haluan säästää?". Vastauksesi on tavoitteesi. Sinulla voi olla useitakin tavoitteita yhtä aikaa. Vaikka taloudellinen tilanteesi ei tällä hetkellä mahdollistaisikaan säästämistä, on sinulla silti hyvä olla haave tai tavoite. Jo pelkkä säästämistavoitteen olemassaolo motivoi.

Listasin oheen muutaman esimerkkitavoitteen säästämishorisontin pituuden mukaan.

Pitkäaikaisia säästötavoitteita ovat esimerkiksi:
- säästäminen eläketurvaa varten / taloudellinen turva
- säästäminen omaa asuntoa tai sijoitusasuntoa varten
- säästäminen lapsille / lapsenlapsille

Lyhyempiaikaisia säästötavoitteita ovat esimerkiksi:
- säästäminen lomamatkaa varten
- säästäminen tiettyä hankintaa varten (esim. uusi tietokone)
- säästäminen rahoituspuskuria / pahan päivän rahastoa varten

Kuten listasta huomaat, pitkäaikaiset säästötavoitteet ovat pitkälti rinnasteisia sijoittamiseen. Sijoittamalla kassavirtaa tuottaviin kohteisiin, voidaan parantaa pitkän aikavälin säästämisen tuotto-odotusta ja hyödyntää korkoa korolle -efektiä. Sen sijaan lyhytaikaisiin tavoitteisiin ei liity niin vahvasti vaurastumisen tavoittelu.  Lyhytaikaiset säästötavoitteet on usein mahdollista toteuttaa esimerkiksi pankkitilille säästämisen avulla. Kun säästösumma on kasassa, käytetään säästetty summa tavoiteltuun kohteeseen. Pitkäaikaisen säästötavoitteen saavuttaminen sisältää samat elementit eli ensin säästetään tilille, minkä jälkeen säästetty raha ohjataan valittuun sijoituskohteeseen. Säästämis- ja sijoittamishorisontin pituudella on iso merkitys. Lyhytaikaista säästämistä harvoin kannattaa yhdistää sijoittamiseen. Jos tarvitset rahasi säästökohteeseen lyhyellä aikavälillä, voi sijoituskohteen lyhytaikainen arvonmuutos romahduttaa suunnitelmasi. Sen sijaan säästö- ja sijoitushorisontin ollessa riittävän pitkä, sijoituskohteiden arvonmuutokset hakeutuvat kohti pitkän aikavälin tuottokeskiarvoja.

Oma ensisijainen tavoitteeni on taloudellisen vapauden kasvattaminen. Mikäli onnistun tavoitteessani täydellisesti, saavutan taloudellisen riippumattomuuden. Tämä ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan pyrin nauttimaan matkasta ja oppimisesta matkan varrella. Tämä blogi on myös osa tavoitettani eli pyrin blogin avulla jäsentämään omia ajatuksiani ja kehittymään taloudellisesti. Yleisesti säästäminen mahdollistaa minulle sijoittamisen kassavirtaa tuottaviin kohteisiin, mikä kasvattaa ns. passiivisten tulojen osuutta kokonaistuloistani ja luo pitkällä tähtäimellä taloudellista vapautta.

Jos et ole vielä kokenut säästäjä, suosittelen että valitset tavoitteesi lyhytaikaisten säästötavoitteiden joukosta.  Jos et ole aivan varma tavoitteestasi, ehdoton suositukseni on säästäminen rahoituspuskuria varten. Rahoituspuskuria varten säästäminen ansaitsisi kokonaan oman blogikirjoituksen, mutta käytän tässä yhteydessä aiheeseen vain yhden kappaleen. Tiivistettynä: kaikilla tulisi olla rahoituspuskuri, joka on riittävän kokoinen kattamaan arkeen kuuluvat negatiiviset taloudelliset yllätykset (esim. pesukoneen rikkoutuminen tai äkillinen sairastuminen). Rahoituspuskurin tulisi yleisimpien säästöohjeiden mukaisesti olla n. 1-3 kuukauden palkan suuruinen. Älä kuitenkaan säikähdä tätä euromääräistä tavoitetta. On erittäin tärkeää, että saat alussa onnistumisen kokemuksia. Tästä syystä on hyvä tehdä päätavoitteeseen liittyviä välitavoitteita. Voit aloittaa esimerkiksi tavoitteella, jossa säästät ensin 20% tavoittelemastasi puskurista ja jatkat hiljalleen kohti 100% kassaa.

Ryhdy siis pohtimaan omaa säästötavoitettasi. Miksi ja mihin haluaisit säästää? Onko sinulla lyhytaikaisia haaveita, joita haluaisit säästämisen avulla toteuttaa? Onko sinulla lisäksi pitkäaikainen tavoite, jonka saavuttaminen edellyttää säästämistä? Muista, että kaikkien tavoitteiden ei tarvitse olla varallisuuden kasvattamiseen liittyviä. Esimerkiksi lomamatka on myös hyvä tavoite, onhan loma investointi omaan ja mahdollisesti läheisten hyvinvointiin. Pohdi ensin tavoitteita yleisellä tasolla, sillä on tärkeää jäsentää säästötavoite ensin asiana. Vasta tämän jälkeen kannattaa pohtia tavoitteeseen liittyviä euromääriä.

Seuraava juttusarjan osa tulee käsittelemään oman taloudellisen tilanteen kartoittamista osana säästämisprosessia.

Ps. Seuraa blogiani tai liitä blogini oman blogini seurantalistalle, niin pysyt mukana säästämismatkalla aina uuden blogikirjoituksen ilmestyessä.




tiistai 1. maaliskuuta 2016

Kuka voi säästää?

Haluan historian ensimmäisessä blogitekstissäni käsitellä lempiaihettani eli säästämistä. Valitsin säästämisen blogini ensimmäiseksi aiheeksi, koska säästäminen tuntuu olevan suomalaisille tabu, vaiettu asia, josta voi käydä keskusteluja korkeintaan itselleen läheisimpien ihmisten kanssa. Kokemusteni perusteella varallisuuden kartuttaminen (ja siten myös säästäminen) aiheuttaa suomalaisissa runsaasti kateuden tuntemuksia, mistä johtuen säästäväisillä ihmisillä on taipumus pysyttäytyä hiljaa eikä julistaa säästämisen ilosanomaa avoimesti. Talousblogien yleistyttyä myös keskustelu säästämisestä ja sijoittamisesta on onneksi lisääntynyt, mutta säästämisen tärkeydestä henkilökohtaisen talouden näkökulmasta ei voi oikeastaan koskaan puhua liikaa.

Säästöpankin joulukuussa 2015 julkaistun "Raha, aika ja hyvä elämä" -kyselyn perusteella 46,4 % suomalaisista säästää tai sijoittaa rahaa kuukausittain tarkoituksenmukaisesti ja 25,0% silloin tällöin. Kyselyyn vastanneista 7,3 %:lla ei ole tarkoituksenmukaista säästökohdetta, mutta rahaa jää kuukausittain hieman yli käyttötilille. Sen sijaan loppuosalla eli 21,3 % ei säästä tai ei koe itsellään olevan varaa säästämiseen. Kyselyn perusteella suomalaiset säästävät ensisijaisesti eläkettä varten. Toissijaisia säästökohteita ovat oma asunto ja muut säästökohteet kuten lomamatkat ja lapselle säästäminen. 

Säästöpankin kysely osoittaa, että vain alle puolella suomalaisista on siis olemassa ainakin alkeellinen säästösuunnitelma eli säännöllinen tapa säästää jotakin tiettyä tarkoitusta varten. Sen sijaan valtaosa suomalaisista ei näytä pystyvän (tai haluavan) säästää suunnitelmallisesti. Luku on hälyttävä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomen työttömyysaste tammikuussa 2016 oli 9,3 prosenttia. Näin ollen säästämisen ulkopuolelle jää työttömän väestön ohella myös erittäin merkittävä osa työssäkäyvästä väestöstä. Tässä on mielestäni merkittävä epäsuhta, johon suomalaisten asennemaailmassa tarvitaan muutos. Olen työhistoriani puolesta päässyt seuraamaan läheltä suomalaisten suhtautumisesta säästämiseen. Säästöpankin kyselyn tulokset eivät minua itseäni yllätä, sillä oman kokemukseni mukaan suomalaiset kokevat säästämisen pääosin rikkaiden ja hyvätuloisten etuoikeutena, johon tavallisella keskituloisellakaan palkansaajalla ei rahkeet juuri riitä. 

Säästämisessä on kyse pitkälti asennemaailmasta. Varallisuuden kartoittaminen ja säästäminen on jokaisen henkilökohtainen valinta. Toiset meistä tavoittelevat sitä enemmän kuin toiset, eikä mielestäni siinäkään ole mitään väärää, mikäli joku kokee varallisuuden kartoittamisen irrelevantiksi asiaksi tässä maailmassa. Uskallan kuitenkin väittää, että suurimmalle osalle meistä vaurastuminen kyllä sopii, kunhan se tulee helpolla esimerkiksi lottovoiton kautta. Sen sijaan kurinalainen säästäminen ja vaurastuminen ei ole kovin hohdokasta ja siksi sen tavoittelemisesta on myös niin helppo luopua.

Kuten missä tahansa muussakin tavoitteellisessa toiminnassa, tulee myös säästämisessä pystyä osoittamaan itselleen selkeä yhteys omien taloudellisten tavoitteiden ja tarvittavien toimenpiteiden välillä. Ilman selkeää tavoitetta, on vaikea toteuttaa tavoitteen saavuttamiseen tarvittavia toimenpiteitä. Vastaavasti ilman tarvittavien toimenpiteiden tiedostamista, on vaikeaa myöskään saavuttaa asetettuja tavoitteita.

Kuka sitten voi säästää? Säästäjäprofiileja on käytännössä aivan yhtä paljon kuin on meitä ihmisiäkin. Aiemmin tekemämme taloudelliset valinnat vaikuttavat siihen, kuinka kuormitettu oma taloutemme tällä hetkellä on. Myös kulutustottumuksissamme on merkittäviä eroja toisten ollessa nuukia penninvenyttäjiä toisten nauttiessa rahan käyttämisestä. Käytännössä henkilökohtaisessa taloudessamme voi tulla eteen tilanteita, joissa säästäminen ei kerta kaikkiaan ole mahdollista. Näin voi käydä esimerkiksi työttömyyden tai sairauden kohdatessa. Myös henkilökohtaisen talouden ahdinko esimerkiksi ylivelkaantumisen tai muiden häiriöiden myötä voi johtaa tilanteeseen, jossa rahat eivät kuukausittain riitä. Jos rahasi eivät riitä tällä hetkellä säästämiseen, mieti mistä tämä johtuu ja mitä voisit tehdä toisin. Jos kuukausittainen taloutesi on jo ylijäämäinen, mutta et ole säästämisen suhteen aktivoitunut, ryhdy pohtimaan omaa tulevaisuuden taloudellista tavoitettasi. Jos olet jo huippusäästäjä, pohdi voisitko silti tehdä jotakin toisin ja voisitko ottaa taloutesi hallinnassa kenties seuraavan haasteen ja askeleen eteenpäin.


Seuraa blogiani ja jatka matkaa kanssani kohti taloudellista vapautta. Seuraava blogitekstini "Työkalut säästämisen aloittamiseen" tulee antamaan vinkkejä säästämisen alkutaipaleelle.



Tervetuloa talousmatkalle!

Hei,

kiitos kun löysit perille ja tervetuloa seuraamaan blogiani!

Blogin sisällöstä:
Avain talouteen on talousaiheinen blogi, jonka tavoitteena on käsitellä ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita erityisesti henkilökohtaisen talouden näkökulmasta. Tulen avaamaan blogissani omaa henkilökohtaista talouttani ja tulevaisuuden taloudellisia tavoitteitani. Blogin painopiste tulee olemaan säästämisen ja sijoittamisen teemoissa sekä muissa henkilökohtaisen taloudenhoidon kulmakivissä. Lisäksi pyrin paneutumaan itseäni kiinnostaviin ja puhutteleviin ajankohtaisiin talousaiheisiin mahdollisimman reaaliaikaisesti.

Kirjoittajasta:
Olen suomalainen personal finance -teemasta kiinnostunut bloggari. "Avain talouteen" on ensimmäinen talousblogini. Blogin kirjoittamisen avulla pyrin osaltani vaikuttamaan suomalaisen talousviisauden kehittymiseen ja samalla kehittämään myös itseäni niin ihmisenä kuin kirjoittajana.

Tervetuloa mukaan talousmatkalle!