sunnuntai 9. lokakuuta 2016

Työkaluja säästämiseen- osa 2a: Oman taseen rakentaminen

Hei pitkästä aikaa! Edellinen postaukseni on maaliskuulta 2016, joten reilu puoli vuotta on blogissa vallinnut radiohiljaisuus. En ollut suunnitellut kirjoitustaukoa, mutta aika ja jaksaminen ei vain riittänyt kiireisen kevään ja kesän aikana. Tarkoituksenani on kuitenkin jatkaa kirjoittamista edelleen ja pitää blogi entistä aktiivisempana jatkossa.

Kevään ja kesän aikana taloudessa on tapahtunut mielenkiintoisia käänteitä. Talouden perusvireessä on ollut orastavan positiivinen sävy, mutta viimeksi mm. Deutsche Bankin tilanne on aiheuttanut markkinoilla levottomuutta. Kokonaan oma lukunsa on Donald Trumpin uskomaton nousu USA:n presidentivaaleissa käsittämättömästä käytöksestä huolimatta (tai johtuen). Suomen talouden tilannetta pidän edelleen heikkona eikä sitä helpota lainkaan poliittisen päätöksenteon edelleen jatkuva soutaminen ja huopaaminen. Ehkä näistäkin aiheista bloggaan lähitulevaisuudessa, mutta nyt on aika jatkaa säästämisen parissa.

Ennen kirjoitustaukoa käsittelin blogissani seuraavia säästämiseen liittyviä aiheita: Kuka voi säästää? ja Työkaluja säästämiseen- osa 1: aseta tavoitteesi säästämiseen. Seuraavaksi haluan esittää oman näkemykseni aihealueeseen, jonka tiedän kokemusteni perusteella olevan säästäjillä heikolla tolalla. Mielestäni jopa tärkein kulmakivi säästämisessä on nimittäin oman taloudellisen tilanteen tunteminen. Säästäjän on tunnettava oma kykynsä kerryttää kuukausittaista nettotulosta ja lisäksi hänen tulee tuntea oma taloudellinen varallisuusasemansa. Käytännössä jokaisen säästäjän tulisi siis osata laatia a) oma taseensa ja b) oma tuloslaskelmansa. Säästäjän ei tarvitse kuitenkaan olla kirjanpidon ammattilainen, vaan säästäjälle riittää, että hän tuntee kirjanpidon perusajatuksen. Kirjanpidon perusajatuksen ymmärtäminen voi vaatia vähän ajatustyötä, mutta tämän pienen ajatustyön tekeminen kannattaa, sillä uskallan väittää säästämistulosten parantuvan merkittävästi sen jälkeen, kun olet tehnyt perustavanlaatuisen analyysin omaan talouteesi.

Aloitetaan oman talouden syväanalyysi selvittämällä miten oman talouden TASE rakennetaan. Jotta  rakentaminen onnistuisi, täytyy ensin kerrata pari keskeistä periaatetta siitä, mikä tase on ja mitä eriä taseeseen sisällytetään.

Taseessa on kaksi puolta: 1) vastaavaa, joka kuvastaa mihin rahat on käytetty ja 2) vastattavaa, joka kuvastaa millä vastaavaa-puoli on rahoitettu. Tase menee aina ns. tasan eli vastaavaa- ja vastattavaa puolet ovat yhtä suuret. Varojen ja velkojen erotus eli oma pääoma on joko negatiivinen tai positiivinen. Tästä erotuksesta käytetään myös nimitystä "nettovarallisuus".

Alla on esitetty taselaskelmat suomalaisen henkilön kuvitteellisen elinkaaren ajalta taseen rakenteen havainnollistamiseksi seuraavissa vaiheissa:

A) Teinin esimerkkitase
B) Opiskelijan esimerkkitase
C) Talousvaikeuksiin ajautuneen henkilön tase
D) Vauraan ja säästäväisen henkilön tase


A) TEININ TASE
VASTAAVAA ( = RAHAN KÄYTTÖ) VASTATTAVAA (= RAHAN LÄHTEET)
Käteinen  25,00 € Oma pääoma = nettovarat  242,00 €
Pankkitili  235,00 € Velka kaverille  18,00 €
 260,00 €  260,00 €

=> Teinin tase näyttää suhteellisen kevyeltä, koska alaikäinen ei periaatteessa voi velkaantua merkittävästi. Rahan lähteenä (oma pääoma) on esimerkiksi vanhemmilta saadut viikko- ja kuukausirahat. Teinin nettovarallisuus on positiivinen, koska kaikkien velkojen maksujen jälkeen hänelle jää rahaa 242 euroa. Tässä esimerkissä taseeseen ei ole kirjattu teinin muuta omaisuutta, esim. tietokonetta. Tase kuvastaa teinin varallisuusasemaa tiettynä ajankohtana, esim. kuukauden viimeisenä päivänä. Jos teini saa seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä vanhemmiltaan viikkorahana 25 euroa, kasvaa teinin varallisuusasema taseen molemmilla puolilla (käteinen ja oma pääoma). Jos teini kuluttaa samana päivänä kaikki viikkorahansa kiinalaiseen lounasbuffettiin ja muihin herkkuihin, on päivän päätteeksi varallisuusasema sama kuin edellisen päivän iltana. Jos teini olisi sijoittanut rahansa kiinalaisen lounasbuffetin sijaan esimerkiksi säästötilille, olisi varallisuusasema kasvanut pysyvästi.


B) OPISKELIJAN TASE
VASTAAVAA ( = RAHAN KÄYTTÖ) VASTATTAVAA (= RAHAN LÄHTEET)
Käteinen  126,00 € Oma pääoma -1 500,00 €
Säästötili  200,00 € Velka kaverille  30,00 €
Pankkitili  204,00 € Opintolaina  2 000,00 €
 530,00 €  530,00 €

=> Opiskeluaika on aikaa, jolloin saa totuttautua niukkaan elämäntyyliin, ellei esim. vanhempien taloudellisen tuen myötä ole mahdollisuutta nostaa omaa elintasoa. Esimerkkiopiskelijan taseen loppusumma on 530 euroa. Rahaa on tasepäivänä jäljellä vielä 530 euroa, jonka tulisi riittää loppukuun menoihin. Vuokra on jo maksettu kuun alussa, mutta syntymässä on vielä mm. ruokamenoja. Tämä tulee vähentämään loppukuun aikana teinin varoja eli toisin sanoen kasvattamaan teinin negatiivista nettovarallisuutta. Taseen tasauserä on oma pääoma, joka tässä esimerkissä on negatiivinen. Opiskelijan rahat eivät riitä kaikkien velkojen maksuun. Oma pääoma on päässyt negatiiviseksi, koska opiskelija on joutunut sijoittamaan nostamansa opintolainan juokseviin menoihin sen sijaan, että rahaa olisi riittänyt säästöön tai sijoitettavaksi.


C) TALOUSVAIKEUKSIIN AJAUTUNEEN HENKILÖN TASE
VASTAAVAA ( = RAHAN KÄYTTÖ) VASTATTAVAA (= RAHAN LÄHTEET)
Oma pääoma  -6 580,00 €
Pikavippivelka  150,00 €
Käteinen  42,00 € Velka kaverille  80,00 €
Säästötili  -   € Joustoluotto  4 600,00 €
Pankkitili  58,00 € VISA-kortti  1 850,00 €
 100,00 €  100,00 €

=> Esimerkkihenkilön taloudellinen tilanne on ajautunut melko heikoksi. Tuloslaskelmaa ei analyysiin tarvita, sillä rahan lähteiden analyysi paljastaa, että kaikki nostetut lainat (pikavippi, VISA, velka kaverille ja joustoluotto) on käytetty elämiseen, koska henkilöllä on vain vähäisiä varoja käteisenä ja pankkitilillä. Henkilön varoilla ei voida lyhentää edes VISA-kortin kuukausilyhennystä. Henkilön tuloista leijonanosa kuluu lainojen lyhennyksiin. Esimerkkihenkilö tarvitsee henkilökohtaista talousohjausta ja todennäköisesti lainojen uudelleenjärjestelyä selvitäkseen tilanteesta. Blogimaailmassa on hienoja esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat kääntäneet taloutensa tällaisestakin notkahduksesta, joten ei kannata masentua, mikäli oma taseesi näyttäisikin tältä. Tilanne vaatii kuitenkin täyskäännöksen nykytilanteesta.


D) VAURAAN JA SÄÄSTÄVÄISEN HENKILÖN TASE
VASTAAVAA ( = RAHAN KÄYTTÖ) VASTATTAVAA (= RAHAN LÄHTEET)
Asunto  180 000,00 € Oma pääoma = nettovarat  177 050,00 €
Sijoitusasunto  125 000,00 € Asuntolaina  128 000,00 €
Pörssiosakkeet  65 000,00 € Sijoitusasuntolaina  87 000,00 €
Rahastot  18 000,00 € Opintolaina  3 500,00 €
Käteinen  500,00 € VISA-kortti  250,00 €
Säästötili  5 000,00 €
Pankkitili  2 300,00 €

 395 800,00 €  395 800,00 €

=> Vauras esimerkkihenkilö on käyttänyt rahan lähteitään järkevästi kerryttämällä taseeseen vastaavaa -puolelle varoja sen sijaan, että rahat olisi käytetty juoksevaan varallisuutta kerryttämättömään kulutukseen. Henkilön nettovarallisuustilanne on hyvä, sillä kaikkien velkojen maksun jälkeen rahaa jäisi n. 177 000 euroa. Varallisuutta on myös jatkuvasti kassavirtaa tuottavassa käytössä (sijoitusasunto, osakkeet ja rahastot). Nämä toimivat vauhtipyöränä henkilön vaurastumiselle, koska sijoitusasunnon vuokralainen käytännössä lyhentää kuukausittain vuokranmaksullaan ainakin osan sijoitusasuntolainasta ja vastaavasti osakkeet ja rahastot tuottavat vuosittain muutaman prosentin sijoitustuoton. 

Mitä jokaisen säästäjän tulisi tehdä?
Jos et vielä ole rakentanut omaa tasettasi, tee se heti. Työkaluna suosittelen käytettävän excel-taulukkolaskentaa, mutta myös ruutupaperi käy.

Rakenna oma taseesi listaamalla taseen kahdelle puolelle varasi ja velkasi. Varojen ja velkojen erotus (positiivinen tai negatiivinen) on tämän hetkinen nettovarallisuutesi. Positiivinen nettovarallisuus kertoo kyvystäsi kerryttää varallisuutta. Jos varasi ja velkasi ovat yhtä suuret, elät tällä hetkellä ns. kädestä suuhun eli kuukausittaiset tulosi kuluvat kuukausittaisiin menoihisi eikä säästöön kerry varoja ilman velkojen vastaavaa lisääntymistä. Jos velkasi ovat suuremmat kuin varasi, olet tällä hetkellä tilanteessa, jossa taloutesi ei ole terveellä pohjalla. Mikäli joutuisit jostakin syystä maksamaan heti kaikki velkasi, varasi eivät riittäisi kaikkien velkojen maksuun. Negatiivinen nettovarallisuus ei ole maailman loppu, tilanne on varsin yleinen. Seuraava askel on ryhtyä suunnittelemaan omaa taloutta siten, että negatiivisuus alkaa hiljalleen kääntyä positiiviseksi. Tästä lisää myöhemmin.

Ohessa vielä esimerkinomainen listaus varoista ja veloista:
Varoja ovat mm.:
- Käteinen
- Pankkitilit
- Säästötilit
- Sijoitukset osakkeisiin, rahastoihin, korkoinstrumentteihin
- Oma asunto
- Sijoitusasunnot
- Veronpalautus (saaminen Verohallinnolta)
- Auto (itse en tätä erää kirjaa ollenkaan varaksi)

Velkoja ovat mm.:
- Asuntolaina
- Sijoitusasuntolaina
- Jousto- ja kulutusluotot
- Pikavipit
- Luottokorttivelka
- Maksamattomat laskut (jotka kohdistuvat menneeseen aikaan)
- Verovelka (velka Verohallinnolle)

Auttoiko tämä kirjoitus sinua ymmärtämään paremmin taloudellista asemaasi? Laskitko ensimmäistä kertaa oman nettovarallisuutesi ja muodostitko oman taseesi? 

Seuraavassa kirjoituksessa jatketaan oman talouden syväanalyysia mm. oman talouden tunnuslukujen avulla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti